Blixen Samlede Essays

Blixen Samlede Essays-58
Denne brug af verdenslitteraturen er endnu et træk, man ikke kan undgå at bemærke ved Blixen-læsningen.Endelig vil man måske studse over et yndet Blixen-ord som skæbne.

Denne brug af verdenslitteraturen er endnu et træk, man ikke kan undgå at bemærke ved Blixen-læsningen.

Alt sammen faktorer der var med til at placere Karen Blixens forfatterskab helt uden for de strømninger og bevægelser der ellers dominerede hendes tid, altså den første halvdel af det 20. "Tusind og én nat", som vi nævnte ovenfor, er en af de mange bøger, som Karen Blixen elsker at indarbejde i sine egne fortællinger,

bemærker hun: (se "Kardinalens første historie" og "Gensyn").

England som ”Isak Dinesen”, men alle steder som den intelligente, stærke og selvstændige kvinde, der svigtes af sin ægtemand og først sent møder kærligheden i form af den engelske pilot og storvildtjæger Denys Finch-Hatton.

Men erindringsromanen og den glamouriserede kærlighedsfilm, hvis tragiske klimaks er Finch-Hattons død i 1931, er ikke den eneste dokumentation af Karens Blixens liv på den navnkundige, kenyanske kaffefarm nær Ngong Hills.

” ,” fortæller hun og forklarer, hvordan ens egen kulturelle referencepunkter forsvinder, når man står overfor de fremmede.

Det giver ingen mening at fortælle en masai eller kikuyu, at man er fra Lund, de kender ikke byen; de ved ikke, hvad man mener, hvis man siger, at man er biskop eller oberst eller studerer jura.Bogen der blev Karen Blixens officielle debut - med moderne retskrivning.Den udkom oprindeligt på engelsk i 1934, blev med det samme en bestseller og gav hende et internationalt gennembrud.Mødet med de fremmede, som udvider hele hendes verden og liv, er, som hun selv er inde på, ikke et møde med én kultur, men derimod med en helt vifte af forskellige kulturer og stammer, der levede side om side i datidens Afrika.Udover somalierne, der er indvandrere som hun selv, er de to stammer, hun kender bedst og derfor gør mest ud af i essayet, hhv. med temperament som rovdyrene, og kikuyuerne, der kan sammenlignes med ”græsædere”, fordi de er fredelige som gazeller, antiloper, bøfler og giraffer.Noget andet man lægger mærke til, når man læser Blixen, er det gammeldags miljø, som de fleste af hendes fortællinger udspiller sig i.Vi føres som regel tilbage til 17-1800-tallet, vi er til stadighed udenlands i mærkværdige miljøer, og persongalleriet er ofte rejsende folk som sømænd eller rige mennesker der bare sådan kan rejse rundt.Både hendes mange breve til familien i Danmark – bl.a.moderen Ingeborg Dinesen, broderen Thomas og de to søstre Ellen og Inger – der blev skrevet, mens begivenhederne udspillede sig i Afrika, og flere af de essays, hun har forfattet senere, giver interessante, bevægende og forfærdende indblik i forfatterindens værk og liv og tilbyder sin læser en endnu dybere forståelse for både Blixen selv og for hendes møde med den afrikanske kultur.Et af de mest spændende essays er ”Sorte og Hvide i Afrika”, der oprindeligt blev holdt som en tale til det ”hvide” publikum i Sverige i 1938 og i dag kan læses i Gyldendals samlede Blixen-essays.Her fortæller Karen Blixen om sit møde med ”de mørke indfødte folk” og demonstrerer en for sin tid og kulturbaggrund imponerende respekt og interesse for de folk, som hun mener, ”var eet med Afrika”, mens ​ ”vi”, dvs. Hun kommer selv til Afrika sammen med sin mand for at tjene penge og er – om end hun udtrykker et dybt had til englændernes attitude – del af stedets hvide aristokrati.

SHOW COMMENTS

Comments Blixen Samlede Essays

The Latest from 36evakuator.ru ©